Ansøgningsinfo

puls-ansøgninger 2018

Der er nu lukket for ansøgninger til puls

Ansøgningsfrist var d. 16. april 2018, og s
var kan forventes medio juni.

Hvad er puls?

puls er Nordisk Kulturfonds treårige støtteprogram 2017-19, der giver spillesteder og festivaler en unik mulighed for at arbejde fokuseret med nordisk livemusik og præsentere deres publikum for nordisk forankrede og lovende artister med internationalt potentiale. Formålet med puls er, at:

 • artister med nordisk forankring får relation til flere koncertarrangører (spillesteder og festivaler) inden for Norden
 • koncertarrangørers arbejde udvikles ved at styrke netværket mellem koncertarrangørerne på nordisk niveau
 • stimulere kunstnerisk fornyelse og gøre musik af høj kvalitet tilgængelig for flere i Norden
 • stimulere kvalitet og nyskabelse i formidlingen for bl.a. at skabe bedre sammenhængskraft og identitetsudvikling blandt publikum, artister og koncertarrangører.

Hvem kan søge?

Programmet giver støtte til koncertarrangører såsom spillesteder, scener med koncertaktivitet, festivaler mv. I 2018 skal nye ansøgere være baseret i Norge, Island, Grønland, Sverige eller Åland og være professionelt organiseret, fx som nonprofitforening, fond eller virksomhed. Der er mulighed for at søge om at blive to-årig puls-arrangør. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte.

Flere koncertarrangører kan indgå i et samarbejde og ansøge om et samlet program, formidlingsplan, kuratorisk samarbejde og artistudveksling. Det kan fx gælde samarbejde mellem institutioner og promotere, regionalt eller internationalt samarbejde mellem flere koncertarrangører mv.

De udpegede puls-arrangører fra 2017 skal bekræfte, at de fortsat er puls-arrangører i 2018-2019. Det gøres ved at udfylde fortsættelsesskemaet og indsende budget for puls-koncerter 2018-2019. Find fortsættelsesskemaet og læs mere om ansøgningsinfo for puls-arrangører fra 2017 i fanen "Gamle puls-ansøgere" øverst på denne side.

Læs mere

ØKONOMI

 • For ansøgere baseret i Norge, Sverige og Åland gives støtte på DKK 8.000 – 12.000 pr. koncert. Ansøgere baseret på Island og Grønland kan søge op til 20.000 pr. koncert.
 • Der skal være mindst 50% egenfinansering af de ansøgte koncerter.
 • Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.
 • Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører.
 • Der skal være professionel aflønning af artisterne.

 

Læs mere

Det støtter vi

puls giver støtte til, at koncertarrangører kan programsætte lovende artister med nordisk forankring samt arbejde fokuseret med formidlingen til publikum. Koncertarrangørerne skal gennem hele perioden arbejde ud fra et relevant nordisk program, en kunstnerisk vision og en publikumsstrategi. Der kan fx sættes fokus på programindhold, netværksdannelse, kunstnerisk udveksling og publikumsformidling.

 

I 2018 kan arrangørerne søge om at blive to-årig puls-arrangør. Støtten uddeles specifikt for ét år ad gangen til et konkret program. Programmet, der søges om i 2018 skal afvikles i perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Der er følgende krav til programmet og ansøger:

 • Ansøgere baseret i Norge, Sverige og Åland skal have et program med 5-8 koncerter. Ansøgere baseret på Island og Grønland skal have et program med 3-5 koncerter. 
 • puls-koncerterne skal samlet set præsentere artister fra mindst to nordiske lande, som ikke er fra ansøgers hjemland.
 • Mindst 50 % af et orkester eller band skal bestå af artister forankret i et eller flere nordiske lande, som ikke er ansøgers hjemland.
 • Der skal være offentlig adgang til koncerterne for alle.
 • Ansøger skal deltage i årligt netværksmøde samt bidrage til den samlede kommunikation af puls.
Læs mere

Det støtter vi ikke

 • Koncerter med artister fra eget hjemland.
 • Showcases og promotionkoncerter.
 • Indkøb af teknisk udstyr.
 • Koncerter, som finder sted før august 2018.

 •  
Læs mere

puls

puls er finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond, Music Foundation Finland (MES) og den svenske regering.

Vurderingskriterier

Følgende skal ansøger forholde sig til og redegøre for i ansøgningen:

 • Kvalitet i musikprogram samt det ansøgte projekts langsigtede kunstneriske ambitioner og visioner.
 • Kulturel/kunstnerisk, regional og nordisk betydning af det ansøgte projekt.
 • Kvalitet og nyskabelse i formidlings- og publikumsudvikling.
 • Ansøgeres professionelle virke og kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.
 • Kvalitet i eksternt samarbejde, såfremt det indgår som en del af det ansøgte projekt.

For ansøgere baseret i Norge, Sverige og Åland gives støtte på DKK 8.000 – 12.000 pr. koncert. Ansøgere baseret på Island og Grønland kan søge op til 20.000 pr. koncert (ét band = én koncert). Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.

Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører. I 2018 gælder rejsetilskuddet ikke deltagere fra Norge, idet netværksmødet afholdes i Norge.

Info

Ansøgninger med én koncertarrangører

I 2018 kan koncertarrangørerne søge til et konkret program med nordiske artister. Ansøgere baseret i Norge, Sverige og Åland kan søge om et program med 5-8 koncerter. Ansøgere baseret på Island og Grønland kan søge om et program med 3-5 koncerter. 

 

Koncerterne skal afholdes i perioden 1. august 2018 – 31. juli 2019. Dertil kan der ydes støtte til 2-4 ekstra koncerter, som koncertarrangørerne skal arrangere i et samarbejde med andre støttede koncertarrangører for at tilgodese artisternes turnémuligheder.

Læs mere

Ansøgninger med flere koncertarrangører er muligt

Hvis der søges om et samarbejde mellem flere koncertarrangører kan der gives et tilskud til et større antal koncerter – dog maksimalt 8 koncerter pr. arrangør.

Læs mere

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Nye koncertarrangører fra Island, Norge, Grønland, Sverige og Åland skal ansøge elektronisk og vedhæfte en særlig ansøgningsblanket. Ansøgningen skal indeholde en opsummering af det ansøgte projekt, information og nøgletal for ansøgeren. Følgende bilag skal uploades til ansøgningen:

 • puls-bilag
 • Konkret program for pulskoncerter for ét år i perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019. 
 • Detaljeret budget og finansieringsplan for de gældende koncerter
 • Ansøgers/ansøgeres program fra foregående sæson 
Læs mere

Sådan udpeges de kommende puls-arrangører

Koncertarrangøren udpegedes efter ansøgning til Nordisk Kulturfond.

 

En referencegruppe bestående af nationale støtteorganer og musikorganisationer screener og vurderer ansøgers kompetence i branchen og kompetence til at arbejde kvalitativt med nyskabende artister og program. Referencegruppen består af Statens Kunstfond i Danmark, Norsk Kulturråd, Statens Kulturråd i Sverige, MES – the Finnish Music Foundation og Iceland Music Export. Nordisk Kulturfond screener ansøgninger fra Færøerne, Grønland og Åland.

 

Fondens puls-sagkyndige vurderer ansøgningerne med fokus på kvalitet i musikprogram, formidlingsindsatser samt i eksternt samarbejde.

 

Det er en sammenstilling af de to vurderinger, som udgør den endelige prioritering af nye ansøgninger samt prioritering af niveauet for støtte til eksisterende puls-arrangørere.

Læs mere

Netværksmøde for udpegede pulsarrangører

Der afholdes årligt et netværksmøde for alle støttemodtagere, som udvikles i et samarbejde med de nationale liveorganisationer. Der afholdes netværksmøde i samarbejde med Norske Konsertarrangører i Norge i august/september 2018.

Læs mere

Udpegede puls-arrangører i 2017

 

puls-arrangører, der blev udpeget i 2017, skal bekræfte, at de fortsat er puls-arrangører i 2018-2019. 

Det gøres ved at udfylde og sende følgende blanketter til puls@norden.org:

I fortsættelsesskemaet skal de udpegede puls-arrangører også indsende en kort evaluering af deres afholdte koncerter og aktiviteter afviklede i puls-regi i 2017-2018, samt en fornyet beskrivelse af den kunstfaglige idé og plan for publikumsarbejde for det følgende år.

 

Materialet skal senest indsendes den 16. april 2018 kl. 23.59 (dansk tid).

 

Programmets koncerter behøver ikke at være bekræftede, og støttemodtagere kan sidenhen ændre op til 1/3 af det ansøgte koncertprogram, uden at Nordisk Kulturfond skal godkende det, forudsat at programmet fortsat lever op til puls-kriterierne.


Særligt krav
De udpegede puls-arrangører skal samarbejde med én eller flere puls-arrangører om minimum to koncerter i koncertprogrammet for sæsonen 2018-2019. Det er puls-arrangørerne, der definerer formen og formatet af samarbejdet.

Vurderingskriterier

Følgende skal ansøger forholde sig til og redegøre for i ansøgningen:

 • Kvalitet i musikprogram samt det ansøgte projekts langsigtede kunstneriske ambitioner og visioner.
 • Kulturel/kunstnerisk, regional og nordisk betydning af det ansøgte projekt.
 • Kvalitet og nyskabelse i formidlings- og publikumsudvikling.
 • Ansøgeres professionelle virke og kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.
 • Kvalitet i eksternt samarbejde, såfremt det indgår som en del af det ansøgte projekt.

Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert (ét band = én koncert). puls-arrangører på Island og Grønland kan uddeles op til 20.000 DKK per koncer. Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.

 

Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører. I 2018 gælder rejsetilskuddet ikke deltagere fra Norge, idet netværksmødet afholdes i Norge.

puls

puls er finansieret af Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond, Music Foundation Finland (MES) og den svenske regering.

Info

ØKONOMI

 • Der gives støtte på 8.000 – 12.000 DKK pr. koncert (ét band = én koncert). puls-arrangører baseret på Island og Grønland kan uddeles op til 20.000 DKK per koncert.
 • Koncertarrangørerne kan desuden søge om et markedsføringsbidrag på op til DKK 20.000 til specificerede formidlingsindsatser.
 • Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i et årligt netværksmøde for alle puls-arrangører.
 • Der skal være mindst 50 % egenfinansiering af de ansøgte koncerter.
 • Der skal være professionel aflønning af artisterne
 •  
Læs mere

Netværksmøde for udpegede pulsarrangører

Der afholdes årligt et netværksmøde for alle støttemodtagere, som udvikles i et samarbejde med de nationale liveorganisationer. Der afholdes netværksmøde i samarbejde med Norske Konsertarrangører i Norge i august/september 2018.

Læs mere

Efter støtte

Hvis du bliver valgt til at være puls-arrangør, modtager du en email med støttebeløb og betingelser for din støtte. I mailen står der også, hvordan du anmoder om udbetalinger, og hvordan du lever op til Nordisk Kulturfonds regler for anvendelsen af støtte.

I udgangspunktet bliver man udpeget som puls-arrangør til og med 2019.

Udbetaling af støtte

Udbetaling af støtte kan ske, så snart du har modtaget svar fra os. Du anmoder om udbetaling på Min side. Her skal du bekræfte, at projektet forløber som angivet i ansøgningen. Desuden er det her, du dokumenterer eventuelle særlige betingelser for din støtte (fx koncerter fra flere nordiske lande). Endelig indtaster du her dine kontooplysninger og viser, hvordan du krediterer fondens støtte.


Du skal senest anmode om din puls-støtte en måned før den første puls-koncert.


Behandlingstiden for udbetalinger er normalt 10 arbejdsdage.

Læs mere

Særlige vilkår for at modtage puls-støtte

Du skal bidrage aktivt til markedsføringen af puls, hvilket bl.a. sker i samarbejde med mediebureauet VOLUME. I 2018 vil VOLUME arbejde med crossposting. Dertil skal du indgå i et samarbejde om erfaringsudveksling og dokumentation.

Du skal hvert år deltage i et årligt puls-netværksmøde. Ansøgere tildeles et rejsetilskud på ca. DKK 3.000 (pr. ansøger) til deltagelse i det årlige netværksmøde for alle puls-arrangører. I 2018 gælder rejsetilskuddet ikke deltagere fra Norge, idet netværksmødet afholdes i Norge.

I skal indsende årligt en evaluering, et delregnskab og et opdateret puls-musikprogram for det kommende år.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i mit projekt

Væsentlige ændringer i dit projekt i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fondens sekretariat. Væsentlige ændringer er fx ændringer i samarbejdspartnere i projektet eller væsentlige ændringer i projektperioden. Du skal også kontakte fonden, hvis du overdrager det formelle ansvar for projektet til andre, og hvis projektlederen udskiftes. Ændringer på under 2/3 af det ansøgte puls-koncertprogram skal ikke godkendes af fondens sekretariat. Men alle puls-koncerter skal dokumenteres og indsendes til fondens sekretariat.


Hvis støtten er anvendt til et andet formål end beskrevet i ansøgningen, kan fonden reducere eller kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis regnskabet viser overskud, har fonden ret til at kræve sin andel af overskuddet tilbagebetalt. Fondens andel af et eventuelt overskud svarer til fondens andel af projektets totale finansiering. Hvis krav om tilbagebetaling ikke opfyldes, overlader fonden sagen til inkasso.

Regnskab og afrapportering

Regnskabets poster må ikke afrundes. De skal stemme overens med projektets faktiske udgifter, som der skal kunne redegøres for med bilag.

Husk at gemme dine regnskaber

Nordisk Kulturfond og Den Danske Rigsrevision, der reviderer fondens regnskab, kan i op til fem år efter regnskabs-aflæggelsen kræve dokumentation af regnskabet og udtage projektet til stikprøvekontrol. Dette betyder, at I skal opbevare alle regnskabsbilag i fem år efter regnskabsaflæggelsen uanset beløbets størrelse.

Læs mere

Forbehold for treårig puls-støtte

Nordisk Kulturfond forbeholder sig retten til at tilbagetrække støtten til en given puls-arrangør til enhver tid, hvis pågældende arrangør ikke opfylder kravene til at være en del af puls-satsning. Derudover kan fonden trække støtten tilbage, hvis puls-arrangørens musikprogram for et givet år ikke i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne for puls, fx hvad angår kvalitet i program og arbejde med publikumsudvikling.

Læs mere

VIGTIGT

Her kan du hente vigtige dokumenter vedr. udbetalinger, afrapportering og regnskab.

Instruks for udbetaling, afrapportering og regnskab

Revisorvejledning

 

ALT FOREGÅR PÅ MIN SIDE

Alt foregår på Min side. Du følger og administrer dit projekt via Min side gennem hele forløbet. Dvs. det er her, du anmoder om udbetalinger, slutrapporterer osv. Du anvender samme brugernavn, som da du indsendte ansøgningen.

 

HUSK PULS’ LOGO

Du skal huske at kreditere puls og benytte puls-logoet i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af jeres projekt. Logoet finder I på Nordisk Kulturfonds hjemmeside.