2 Soilwork (SE) at Kerubi - photo Antti Pitkäjärvi.jpg

Rahasto on myöntänyt tukea yhteensä 5,1 miljoonan Tanskan kruunun (n. 680 000 euron) edestä. Rahoituksella tuetaan 334 konsertin järjestämistä sekä Puls-järjestäjien välistä yhteistyötä ja verkostoistumista eri puolilla Pohjoismaita. Puls on myös mukana rahoittamassa uutta Liveurope-verkoston hallinnoimaa yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena on edistää pohjoismaisten artistien ja yhtyeiden konserttimahdollisuuksia Euroopassa. 

Klikkaa tästä nähdäksesi listan Puls-järjestäjistä.

Pohjoismainen kulttuurirahasto on päättänyt pidentää Puls-tukiohjelmaa vuodella heinäkuun loppuun 2021 saakka. Ohjelman pidennys antaa Puls-verkostossa mukana oleville järjestäjille mahdollisuuden vahvistaa kahtena ensimmäisenä vuonna aloitettuja yhteistyösuhteita entisestään. Lisäkausi mahdollistaa myös yhä useamman pohjoismaisen artistin konsertoimisen Puls-verkostoon kuuluvilla keikkapaikoilla.   

Vuosina 2019-2020 Puls-ohjelmaa rahoittavat Pohjoismainen kulttuurirahasto, Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto, Tanskan taiderahasto, Musiikin edistämissäätiö Suomessa sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.