Orka (FO) RADAR - foto Kio Jørgensen (2).jpg

Med denne udpegning af puls-arrangører uddeler fonden samtidig 4,8 mio. DKK, og satsningen er således styrket med 600.000 DKK og i alt 22 nye spillesteder og festivaler i forhold til puls’ første år.

Direktør for Nordisk Kulturfond Benny Marcel udtaler:

puls er et eksempel på, at stærke internationale netværk højner kvaliteten af kulturlivet. Disse koncertarrangører gør et fantastisk arbejde for at styrke udviklingen af musiklivet i Norden. Det ser vi allerede som et resultat af puls. At koncertarrangørerne i en periode binder sig for at arbejde med nordisk forankrede artister har også styrket artisternes muligheder for at etablere sig stærkere i Norden. Derfor er vi meget taknemmelige og stolte over i denne uddeling at være med til at skabe et så unikt og mangfoldigt netværk af koncertarrangører og samtidig give mange nye koncertoplevelser for et meget bredt publikum i Norden.”

Med uddelingen af puls-støtten får 40 eksisterende puls-arrangører mulighed for at fortsætte arbejdet i det kommende år. Dertil har fonden udpeget nye puls-arrangører i Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Rådgiver i Nordisk Kulturfond Søren Staun udtaler:

”I år er det lykkedes os at få alle lande med i Norden. Særligt Island har i årets uddeling markeret sig med et stærkt ansøgerfelt, og derfor etableres der i kraft af puls i Island nu et stærkt nationalt netværk af scener for nordisk musik. Derudover har fonden styrket det svenske arrangørfelt med 5 arrangører, hvilket har kunnet lade sig gøre i kraft af en særbevilling fra den svenske regering.”

puls-arrangørerne har fået støtte til at afvikle i alt 354 koncerter samt midler til publikumsudvikling. Støtten er uddelt specifikt for ét år ad gangen til et konkret program på mellem 3-8 koncerter, som skal afvikles i perioden august 2018 – august 2019. For at blive puls-arrangør er det desuden en betingelse, at koncerterne finansieres delvist af arrangørerne selv. Egenfinansieringen af puls-koncerterne udgør ca. 2/3, og dermed investeres der det kommende år ca. 15 mio. DKK til puls-koncerter i Norden.

De 62 puls-arrangører fordeler sig på følgende lande:

Danmark

15

Finland

10

Færøerne

4

Grønland

1

Island

10

Norge

8

Sverige

13

Åland

1

 

Download listen over støttede spillesteder

Finansiering

puls er i 2018-2019 finansieret med:

  • 3,5 mio. DKK fra Nordisk Kulturfond. Fonden har desuden reserveret midler til satsningen i 2019.
  • 500.000 DKK fra Nordisk Ministerråd for Kultur.
  • 400.000 DKK fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Denne ekstra bevilling indgår i støtten til syv danske spillesteder.
  • 220.000 DKK fra MES (Finnish Music Foundation) og Undervisnings- og Kulturministeriet i Finland. Denne ekstra bevilling indgår i støtten til fire finske spillesteder.
  • 156.000 DKK fra den svenske regering. Denne bevilling har betydet, at fire ekstra svenske spillesteder kunne få støtte inden for rammerne af puls.

Udpegningsproces

Alle ansøgninger er blevet screenet af de nationale kulturstøttemyndigheder i Norge, Danmark, Sverige og Finland. De nationale kulturstøttemyndigheder har vurderet ansøgers kompetence i branchen og kompetence til at arbejde kvalitativt med nyskabende artister og program. Fondens puls-sagkyndige har foretaget en vurdering af ansøgningerne med fokus på kvalitet og udvikling i musikprogrammet og samarbejde med andre koncertarrangører. Det er en sammenstilling af de to vurderinger, som har udgjort den endelige prioritering af ansøgningerne.

Udvikling af puls-programmet

puls-programmet er udviklet i et samarbejde med de nationale kulturstøtteorganer og de nationale liveorganisationer samt i dialog med koncertarrangører i de nordiske lande.

Kontaktinformation

For yderligere information, kontakt: Søren Staun, rådgiver, +45 22 28 86 86