2 Soilwork (SE) at Kerubi - photo Antti Pitkäjärvi.jpg

Støtten er samlet på 5,1 mio. DKK og støtter udover afholdelsen af 334 koncerter også arrangørernes netværk og samarbejder på kryds og tværs i Norden. Deri ligger der også et særligt samarbejde med Liveurope -netværket, med henblik på at styrke formidlingen af nordiske artister til den europæiske musikscene.

Klik her for at se, hvem der er med i Puls i 2019-2020.

Nordisk Kulturfond har forlænget Puls med et år, så satsningen bliver fireårig og løber til juli 2021. Det giver Puls-arrangørerne mulighed for i endnu højere grad at styrke de relationer og samarbejder, de allerede har skabt i løbet af Puls' to første år. Det betyder også, at endnu flere artister med nordisk forankring kommer ud at spille, og at de dermed videre får et større netværk af nordiske scener.

Puls er i 2019-2020 finansieret med midler fra Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond i Danmark og MES (Finnish Music Foundation) og Undervisnings- og Kulturministeriet i Finland.