whymusicpublisher_preview.jpeg

Af Emil Sørensen, Digital Specialist ved Volume

En undersøgelse af 20 forskellige steder i Region Sjælland i Danmark viste, at 70% af spillestederne følte, at de manglede brand relevans, og fandt det svært at markedsføre deres begivenheder i en digital verden. Undersøgelsen viste også, at traditionelle metoder som annoncer, magasiner og nyhedsbreve var højt prioriterede og efterlod begrænset plads til sociale medieplatforme som Instagram, Snapchat, Twitter og YouTube, som yderligere og fejlagtigt blev betragtet som mindre vigtige for at engagere det mest ønskelige publikum: de 15-29 årige. Selvom Facebook blev anset for at være både vigtig og prioriteret, synes det klart, at der er en uoverensstemmelse mellem investeringer i markedsføring og det ønskede resultat af disse investeringer.

Så et vigtigt mål for spillesteder bør være at gradvist begynde at rette PR budgettet mod de rigtige sociale medier. Men at gøre det rigtige på sociale medier handler ikke kun om den rigtige kanal. Det kræver også, at du skræddersyr det PR indhold, du producerer, til at passe til disse sociale kanaler. Dette er ikke nødvendigvis super kompliceret, men det kræver, at du og dit team gør ting anderledes og tænker anderledes om, hvordan og hvorfor du gør det.

Når man ser på markedsføringsproduktionen af ​​musiksteder generelt, er det tydeligt, at mange spillesteder antager, at dynamikken og konteksten i old school marketing er den samme på disse nye digitale platforme. Dette er en udfordring, da publikum og forbrugere har meget mere magt i disse nye sociale fora. Dette kalder på en helt anden tilgang til, hvorfor musiksteder skal skabe indhold. Det er hér, at det at påtage sig en forlægger-mentalitet kan hjælpe spillestederne med at få den langsigtede brand relevans, de synes at mangle.

Hvorfor skal spillesteder påtage sig en mediehus-mentalitet?
Spillesteder er ikke tv-stationer, radiostationer eller magasiner. Men de er fortællere. Hvert eventyr kuraterer og producerer en historie, som er koncerten. De giver os alle et rum til refleksion og mulighed for at græde, gå amok og nogle gange være rasende, over at et show ikke levede op til vores forventninger. Spillesteder er facilitatorer for de historier, vi fortæller vores venner og familiemedlemmer, og med den ændrede dynamik i mediemiljøet, bliver det stadig vigtigere at omfavne og eje denne rolle som en historiefortæller. Det er en mulighed for spillestederne for at tage en mere central rolle i den kulturelle samtale.

Før i tiden var alt, hvad du behøvede for at skabe en vellykket begivenhed, at ansætte et band, afgøre, hvor de skulle spille, og prøve at tiltrække publikum ved at få pressedækning i lokale aviser. Indsat i en formel ville det se sådan ud:

Koncertoplysninger * distribution = Salg

Nu til dags er distributionen og formaterne af markedsføring gået fra aviser og billboards til digitale platforme som Facebook, Instagram og Youtube, som er langt mere konkurrencedygtige og fragmenterede rum. Det er også blevet et mobilt rum. Faktisk bruger 64% af danskerne internettet på deres mobiltelefon hver dag. 15-29-årige bruger internettet på deres mobiltelefoner mere end 1,5 timer om dagen, og Facebook får besøg af 64% af den danske befolkning hver dag. På disse redefinerede medieplatforme er videoindhold ekstremt vigtigt. Fire gange så mange brugere vil hellere se en video om et produkt end at læse om det. 50% af internetbrugere søger efter videoer relateret til et produkt eller en tjeneste, inden de besøger en butik.

Dette kræver, at musikarrangører sætter nye kompetencer i spil for at nå ud til folk, men det skaber også en stor mulighed for at fortælle historier. Historier der inspirerer og engagerer fans. Mange spillesteder har allerede omfavnet dette og arbejder sammen med kunstnere og samarbejdspartnere for at skabe videoindhold til deres platforme. At lave interessante videoer er ikke let, og at sende en kedelig en ud vil ikke hjælpe dig med at nå dit publikum. Det er ikke formatet. Det er historien, som formatet kan levere. Til sidst kan det virke som om alt arbejde, der går med at filme, redigere, skrive og bogføre virker værdiløst, når det ikke medfører øjeblikkelig billetsalg.

Ikke desto mindre er det meget vigtigt, at spillestederne indarbejder rejsen med at opbygge et brand på lang sigt, fordi hvis det lykkes, betaler det sig virkelig. Selv om det kan være svært, skal spillestederne acceptere, at forbrugerne ikke primært er på disse platforme for at købe noget. Ifølge GlobalWebIndex bruger de primært tid der af sociale grunde. Det er at holde sig opdateret med deres venner og engagere sig med dem, som er i fokus. For det andet er de der for den individuelle opfyldelse at have en kanal, hvor de kan ytre sig eller for at modtage nyheder og information.

Når vi medregner, at de store mærker som Adidas, Netflix, GoPro, Playstation og andre også forsøger at besætte det samme rum, som spillestederne forsøger at udfylde, bliver det vigtigt at forstå den rigtige form for indhold og distribution for disse platforme.

Hvad betyder optagelsen af ​​en mediehus-mentalitet?
At optage en mediehus-mentalitet indebærer en ny måde at opfatte dig selv som spillested og som en virksomhed. Dette betyder 1) At du opretter indhold, der fortæller engagerende historier, og 2) at du arbejder for at kultiverer grupper
 gennem en smart distribution af det pågældende indhold.

Som forlægger ser du konstant efter historier omkring dit primære produkt, fordi dit mål er at få forbrugerne til at bruge tid med dit indhold, ikke at købe noget øjeblikkeligt. Dit formål er ikke kun at gå for det kortsigtede billetsalg, men til den langsigtede kunderelation.

Pludselig ændres markedsføringsligningen til:

Historiefortælling + kuration * distribution = Loyalitet og salgHistoriefortællingen og kurationdelen af ​​ligningen kan tage mange former. Det kan være et langformet videoformat, podcasting, blogpost, billeder eller noget andet. Hvis indholdet er lavet med det formål at bringe værdi til forbrugeren, hvad enten det er information, inspiration eller underholdning, vil det skabe den indflydelse, der er nødvendig for senere at bede ydmygt om køb af en billet. På dette tidspunkt vil forbrugeren have mere tillid til spillestedet og blive en mere loyal tilhænger af stedet og dets budskab. Så hvis du elske rockabilly eller speed metal, og dit lokale spillested konstant deler interessant indhold, hvilket viser, at de er engagerede og forstår din fan-kultur, vil det gøre dig mere loyal over for dette sted. Fordi det handler ikke kun om et speed metal show, det handler om at bidrage til speed metal subkulturen.

Distributionsdelen er lige så vigtig. Start med at overveje, hvilke kanaler der er vigtigst for dig, og hvordan du kan udnytte dem for bedst at distribuere det indhold, du planlægger at lave. Uanset om det er Facebook, Instagram, e-mail eller betalt reklame, vil beherskelsen af nuancer og platformernes muligheder være af stigende betydning, når du ændrer dit mindset. For et spillested er køb af annoncer på Facebook og samarbejde med kunstner- og partnerkanaler en god måde at starte i 2017/18.

Hvad sker der, når du optager mediehus-mentalitet?
Ved at optage en mediehus-mentalitet får det dig til at kigge efter historier overalt omkring dig, så det kan blive til engagerende indhold. Denne tankegang har potentialet til grundlæggende at ændre måden, du ser på de traditionelle komponenter i dine begivenheder: kunstnere, publikum, mødested og medier.

Kunstnerne er ikke længere bare folk, der kommer til dit spillested for at spille, men de er influencers og mulige distributører af dit budskab. De giver dig adgang til historier om backstageritualer, musikhistorie, genrer, slangtermer osv. Forestil dig at have kunstnere til at prøvesmage og taler om lokale retter eller anbefale musik fra dit lokale område?

At segmentere og grave dybt ind i dit publikums personligheder giver dig adgang til historier om fankulturer, uanset om det er punks, metalheads eller hip hop. At tilpasse sig til deres behov giver dig også en unik måde at stimulere mund-til-munds markedsføring på og gør dig i stand til at gå direkte til dem for tilbagemelding om begivenheder og indhold.

At tænke anderledes om dit eget spillested giver dig adgang til historier om frivillige, lokalsamfundet, arkitektonisk historie og så videre. Showcasing og historiefortælling om mursten og mørtel og folkene på dit sted, giver lokalet en mere taktil og menneskelig berøring, som forbrugerne vil kunne lide.

At påtage dig rollen som historiefortæller gør dit eget medie til den vigtigste mediekomponent. I stedet for at tilpasse dig journalisters behov, tænker du på dig selv som en forlægger, der er i stand til at skabe og distribuere en historie alene.

Denne opfattelse af din rolle som værksted/udgiver/kulturel bidragyder begrænser sig ikke til digitale miljøer, men kan også bruges til at gøre de fysiske begivenheder mere begrebsmæssige og længerevarende. At dissekrere arrangementet og genoverveje den måde, publikum, kunstnere, spillesteder og egne medier findes i disse rum, giver plads til flere oplevelseskoncepter som artist talks, foredrag, guidet ture, efterfester og sociale aktiviteter før koncerterne, der gør, at publikum bliver længere, hvilket betyder mere barsalg og en større oplevelse af dit spillested.

Hvordan kommer man i gang?
Ikke alle spillesteder har ressourcerne til at blive forlæggere hen over en enkel nat, men prisen ved at etablere sig selv som forlægger har aldrig været lavere. Efter disse få enkle trin vil du komme i gang:

1. Gå på jagt efter historier
Undersøg dine omgivelser og de mennesker, der besøger og optræder i dine bygninger. Prøv at gå til dit eget show som gæst. Hvilke historier ser du? I pressemeddelelsen - hvilke historier har du allerede en ide om, at du kan omdanne til indbydende indhold?

2. Find din tone og form

Når du ved, hvor du kan få dine historier, kan du begynde at arbejde på, hvordan historierne kan fortælles. Dette kræver, at du finder din egen unikke form for kommunikation. Start med din eksisterende kultur og visioner, som allerede har indlejret et sprog, en stil og en tone. Hvilket format passer bedst til dette formål? Er det en ugentlig video, som kuraterer lokale kulturarrangementer? En podcast med interview af kunstnerne, før de kommer til mødestedet? Prøv at spørge dit publikum, hvad de gerne vil høre, se, forbruge og engagere sig i.

3. Kortlæg dine ressourcer til det ønskede output
Alle, der arbejder i musik, ved, at ressourcerne kan være sparsomme. Men denne nye tankegang kræver ressourcer, og selvom det måske ikke er muligt at arbejde med hvert format og kanal, skal du have folk med færdigheder inden for områder som sociale medier, video og grafisk design.

4. Planlæg taktisk distribution
Når du har dine historier, fundet det rigtige format og produceret det, skal du sætte tid til at planlægge den taktiske distribution. Ikke alt indhold passer til hver kanal, så du skal lave forskellige versioner af dit indhold, så det passer til mediekanalen, og selvom meget kan ske med organisk posting, skal du sandsynligvis købe annoncer på et eller andet tidspunkt. Vi anbefaler, at du begynder at arbejde på dine Facebook-målgrupper, strukturen i din betalte annoncering, dyrke samfundet gennem Facebook-grupper, segmentere dine e-mail-lister og skaber rammer for implementering via partnerkanaler, såsom kunstnere, samarbejdspartnere og andre.

Start processen i dag
At være en spillested i 2018 kræver andre færdigheder end for nogle få år siden, hvilket kan være frustrerende at tænke på, det vil vi ikke lægge skjul. Strategierne skitseret i denne artikel vil tage tid, penge og hårdt arbejde. Men mest af alt, vil det kræve en ændring af jeres mindset. At være en forlægger er et andet game end at producere begivenheder.
Heldigvis har spillesteder, i modsætning til tusindvis af andre virksomheder, der står over for de samme udfordringer, et produkt, som folk kan lide og værner om. Det er lettere at finde interessante og engagerende historier i et kreativt miljø end at forsøge at finde dem, hvis man for eksempel sælger sæbe, korn eller andre varer.

Spillesteder sælger sociale aktiviteter med venner og langvarige minder, hvilket er en god platform til at begynde at opbygge din mediehus-persona fra. Tænk på, at I allerede har et forspring. Nu handler det om at finde historierne, fortælle dem rigtigt og distribuere dem på en smart måde. At gøre dette vil give dig den mærkbare relevans, der kræves for at gøre dit spillested holdbar i lang tid, både fysisk, men også i bevistheden hos publikum, kunstnere, medier og politikere. Millioner af historier bliver fortalt til dit kernepublikum lige nu - fortæl dem i stedet din historie!