Om Puls

Puls er Nordisk Kulturfonds femårige musiksatsning i 2017-22, som satser på at styrke livemusikken i Norden.

Puls har fungeret som en katalysator for et netværk af scener for nordiske artister, som udbreder musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum, og har derfor været designet som et:

- støtteprogram målrettet koncertarrangørerne
- netværk for Puls-arrangører i Norden
- kulturpolitisk udviklingsarbejde, som samarbejder med nationale kulturstøtteorganer i hele Norden

Puls har i 2017-2022 uddelt ca. 21 mio. danske kroner til spillesteder og festivaler i hele Norden. Støtten er målrettet koncertarrangørerne, der kuraterer musikken i mødet mellem publikum og kunstværk ved at sætte artisterne på programmet og få dem ud til et nyt nordisk publikum.

Puls var i 2019-2020 finansieret med midler fra Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond i Danmark og MES (Finnish Music Foundation) og Undervisnings- og Kulturministeriet i Finland.

INDSATSER I PULS

Støtte til koncertarrangører
Puls har været et særskilt femårigt støtteprogram i årene 2017-2022. Der er givet støtte til, at koncertarrangører har kunnet programsætte artister med nordisk forankring, vise nordiske tendenser samt arbejde fokuseret med formidlingen af musikken og artisterne til publikum. De nordiske koncertarrangører har arbejdet ud fra en kunstfaglig idé og et kunstnerisk relevant nordisk program.

Netværk
Nordisk Kulturfond har med Puls faciliteret udviklingen af arenaer og netværk, som diskuterer livemusikken i Norden og finder fælles løsninger og sikrer den praktiske udfoldelse af mødet mellem den nordiske livemusik og det nordiske publikum. Dette har fx indebåret et årligt netværksmøde med de udpegede Puls-arrangører.

TANKER BAG PULS

Bagom Puls ligger en række analyser og samtaler om de nuværende udfordringer og potentialer, der findes i at udvikle livemusik på nordisk niveau. Som musikmarked, turnémarked og arbejdsmarked rummer Norden nemlig et stort, men uudnyttet potentiale. Sammenlagt har de nordiske lande den en af de største økonomier i verden, og der findes flere ligheder mellem landene, fx når det gælder kunststøtte, arbejdsmarkedsstrukturer og kulturforbrug.

I en virkelighed, hvor vi streamer musik fra digitale tjenester, er livemusikken blevet et af de mest centrale omdrejningspunkter i musiklivet. Det er her de store, unikke musikoplevelser venter, og det er her der for alvor sker en udvikling i markedet. Derfor er det paradoksalt, at mange artister fra Norden sjældent spiller i andre nordiske lande. Det betyder, at kendskabet til musik fra andre nordiske lande er begrænset, og at man som artist skal slå igennem på internationale hitlister, før man slår igennem i Norden.

Netop dét har Puls-programmet være med til at lave om på.