Om Puls

Puls er Nordisk Kulturfonds femårige musiksatsning i 2017-22, som satser på at styrke livemusikken i Norden.

Puls skal være en katalysator for et netværk af scener for nordiske artister, som udbreder musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum, og er derfor designet som et:

- støtteprogram målrettet koncertarrangørerne
- netværk for Puls-arrangører i Norden
- kulturpolitisk udviklingsarbejde, som samarbejder med nationale kulturstøtteorganer i hele Norden


Puls har i 2017-2020 uddelt ca. 16,5 mio. danske kroner til spillesteder og festivaler i hele Norden. Støtten er målrettet koncertarrangørerne, der kuraterer musikken i mødet mellem publikum og kunstværk ved at sætte artisterne på programmet og få dem ud til et nyt nordisk publikum.

Puls var i 2019-2020 finansieret med midler fra Nordisk Kulturfond, Nordisk Ministerråd for Kultur, Statens Kunstfond i Danmark og MES (Finnish Music Foundation) og Undervisnings- og Kulturministeriet i Finland.

TRE INDSATSER

Støtte til koncertarrangører
Puls er et særskilt fireårig støtteprogram. Der gives støtte til at koncertarrangører kan programsætte artister med nordisk forankring, vise nordiske tendenser samt arbejde fokuseret med formidlingen af musikken og artisterne til publikum. De nordiske koncertarrangører arbejder ud fra en kunstfaglig idé og et kunstnerisk relevant nordisk program. Læs mere om ansøgningskriterier her.

Forankring
Nordisk Kulturfond vil samvirke med aktører om at etablere ressourcer, som kan understøtte Puls. Dette sker gennem nationale støtteordninger, som målrettes særskilte nordiske indsatser. Dertil udsendes et nyhedsbrev med fokus på netop livemusikken til en lang række musikaktører i hele Norden.

Netværk
Nordisk Kulturfond faciliterer udviklingen af arenaer og netværk, som diskuterer livemusikken i Norden og finder fælles løsninger og sikrer den praktiske udfoldelse af mødet mellem den nordiske livemusik og det nordiske publikum. Dette indebærer fx et årligt netværksmøde med de udpegede Puls-arrangører.

TANKER BAG PULS

Bagom Puls ligger en række analyser og samtaler om de nuværende udfordringer og potentialer, der findes i at udvikle livemusik på nordisk niveau. Som musikmarked, turnémarked og arbejdsmarked rummer Norden nemlig et stort, men uudnyttet potentiale. Sammenlagt har de nordiske lande den 12. største økonomi i verden, og der findes flere ligheder mellem landene, fx når det gælder kunststøtte, arbejdsmarkedsstrukturer og kulturforbrug. I en virkelighed hvor vi streamer musik fra digitale tjenester, er livemusikken blevet et af de mest centrale omdrejningspunkter i musiklivet. Det er her de store, unikke musikoplevelser venter, og det er her der for alvor sker en udvikling i markedet. Derfor er det paradoksalt, at artister fra Norden sjældent spiller i andre nordiske lande. Det betyder, at kendskabet til musik fra andre nordiske lande er begrænset, og at man som artist skal slå igennem på internationale hitlister, før man slår igennem i Norden. Netop dét skal Puls-programmet være med til at lave om på.